Evropska komisija odobrila program IPA ADRION 2021-2027

Evropska komisija je 30. novembra 2022. godine zvanično usvojila novi IPA Jadransko-jonski program 2021-2027 (IPA ADRION).
Program IPA ADRION je evropski program teritorijalne saradnje koji funkcioniše na transnacionalnom nivou. Programsko područje obuhvata Hrvatsku, Grčku, Sloveniju i Italiju sa regionima Furlanija-Julijska krajina, Veneto, Lombardija, Emilija-Romanja, Marče, Umbrija, Abruco, Molize, Pulja, Bazilikata, Kalabrija i Sicilija, kao i dve autonomne pokrajine Trento i Bolcano. Među zemljama koje nisu članice EU, tu su Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Republika San Marino.
U odnosu na prethodni programski period, programska teritorija je proširena i na Republiku Severnu Makedoniju i Republiku San Marino. Pristupanje Severne Makedonije programu dodatno jača veze između morskog basena i zaleđa, a učešće San Marina premošćuje teritorijalni jaz na zapadnoj strani sliva Jadranskog mora. Ova nova konfiguracija se preklapa sa zemljama koje učestvuju u makro-regionalnoj Strategiji Evropske unije za Jadransko-jonski region, čineći područje EUSAIR-a i IPA ADRION-a savršeno usklađenim.
Vrednost programa IPA ADRION ukupno iznosi 160.810.020,00 evra, od kojih  65.848.129,00 evra čine sredstva Evropskog fonda za regionalni razvoj, 70.840.386,00 evra se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA III, dok preostalih 15% čine sredstva su-finansiranja zemalja učesnica u programu.
Prioritetne oblasti koje se finansiraju u okviru programa uključuju inovacije, životnu sredinu, mobilnost i podršku Jadransko-jonskoj makro-regionalnoj strategiji.
Programski dokument možete preuzeti ovde.