Evropska komisija usvojila Programski dokument za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za finansijsku perspektivu 2021-2027

U cilju obezbeđivanja realizacije Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, usvojena je višegodišnja odluka o finansiranju Programa, koja čini višegodišnji program rada za period 2021-2027.
Višegodišnji Program ima za cilj promovisanje dobrosusedskih odnosa, unapređenje društveno-ekonomskog razvoja prekograničnog područja Programa kroz društveno i ekonomsko uključivanje određenih grupa, posebno mladih, i konkurentnost turizma.
Prioriteti odabrani za finansiranje u Programu su mladi, obrazovanje i veštine, kao i podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa:
• TP5: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa
SC 2.1 Razvijati i promovisati zajedničke turističke ponude zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
• TP6: Ulaganje u mlade, obrazovanje i veštine
SC 1.1 Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih
SC 1.2 Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjem novih veština
Maksimalni doprinos Evropske unije za sprovođenje Programa je 14,000,000 evra.