Evropski projekti kao šansa za razvoj sporta u AP Vojvodini

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i Sportskim savezom Vojvodine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine održali su četvorodnevnu obuku tokom oktobra meseca pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi se sportski radnici obučili za samostalnu pripremu i implementaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa programima Evropske unije koji su trenutno dostupni institucijama iz Republike Srbije, a koji dozvoljavaju finansiranje sportskih projekata. Prisutni su se kroz teorijski i praktičan rad upoznali sa načinima konkurisanja sa predlozima projekata ka evropskim fondovima, sa neophodnim koracima i procedurama koje je neophodno ispoštovati. Praktičan deo obuke omogućio je polaznicima da primene svoja novostečena znanja i veštine. Podeljeni u radne grupe, polaznici su tokom radioničarskog dela obuke razvijali potencijalne projektne predloge sa kojima je moguće konkurisati ka fondovima Evropske unije.

Posebna pažnja je posvećena predstavljanju Intereg IPA programa prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske u okviru kog je otvoren Drugi poziv za podnošenje predloga projekata sa ukupnim budžetom od 21.500.000 evra. Predloge projekata je moguće podneti do 31. januara 2017. godine. Realizacija sportskih projekata u okviru ovog programa otvorila bi mogućnost za intenziviranje saradnje i razmenu iskustava između relevantnih sportskih institucija iz Vojvodine i južne Mađarske u oblasti sporta.

Takođe, u fokusu pažnje polaznika obuke se našao i Erazmus+ program Evropske unije koji pokriva oblasti poput obrazovanja, stručnog usavršavanja, rada sa mladima i sporta. Potprogram sport je samo manji deo Erazmus+ programa gde se u narednom periodu očekuju veće mogućnosti za aktivnije učešće sportskih organizacija iz Srbije. Teme koje će biti aktuelne u Erazmus+ potprogramu koji pokriva oblast sporta obuhvatiće razvoj evropske dimenzije u sportu, podršku transnacionalnim projektima za podršku amaterskom sportu i rešavanju izazova kao što su nameštanje utakmica, doping, nasilje, rasizam i svaki drugi oblik netolerancije i diskriminacije prisutan na sportskim događajima i takmičenjima. Kao značajne teme ističu se i unapređenje upravljanja, podsticanje ravnopravnosti polova, socijalne uključenosti i promovisanje fizičke aktivnosti za sve.