Evropski regioni u saradnji sa Evropskom komisijom do Jedinstvenog digitalnog tržišta i promovisanja pune primene koncepta e-uprave

Potpredsednik Evropske komisije za Jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip sastao se 19. maja 2016. u sedištu Evropske komisije sa delegacijom koju je predvodila predsednica Skupštine Evropskih regiona (AER) dr Hande Ezsan Bozatli (Regija Istambul, Turska), u pratnji Matju Morija, generalnog sekretara AER, Magnusa Berntsona, potpredsednika AER (Regija Gotland, Švedska) i Mitra Vasiljevića, (AP Vojvodina, Srbija). Cilj sastanka je bio da se definišu mogućnosti za saradnju evropskih regiona u promovisanju i implementaciji Jedinstvenog digitalnog tržišta (JDT).

Andrus Ansip je izrazio spremnost da se zajednički radi na promociji JDT i posebno koncepta e-uprave, koja u svojoj punoj primeni može da doprinese rastu BDP država članica sa 415 milijardi evra. Istakao je da Strategija JDT doprinosi transparentnosti, efkasnosti i inkluzivnosti evropske privrede, te da je najbolji primer Estonija, koja više od deset godina promoviše i koristi prednosti elektronske uprave, uz konstataciju ,da je bilo potrebno šest godina da se u zemlji sa 1,3 miliona stanovnika, dođe do nivoa od jednog miliona pametnih ličnih karti, uz istovremeno ostavljanje 1,3 miliona digitalnih potpisa nedeljno. U Estoniji je na poslednjim parlamentarnim izborima 32% stanovnika glasalo elektronski. Ansip smatra da država mora da poseduje sve podatke i da ih svi organi moraju razmenjivati, te da je građanin samo jednom u obavezi da dostavi isti, kao i u slučaju promene podataka. Ostalo je obaveza organa, koji moraju biti efikasni i brzi u svom radu. Potpredednik Evropske komijije je istakao da se u Švedskoj, Finskoj i Estoniji izdaje elektronski recept u 100% slučajeva, ali da je za podizanje leka u drugoj državi članici potrebna štampana verzija, što će promeniti puna implementacija koncepta JDT. Istakao je da je potrebno rešiti više pitanja u njegovom kreiraju, između ostalog i pitanje autorskih prava, nakon čega se očekuje dobitak evropske ekonomije koji će se meriti stotinama milijardi evra.

Učesnici sastanka su istakli svoju zainteresovanost da se navedena politika uključi u prioritete rada AER, koji već radi na promovisanju projekata u okviru koncepta e-zdravlja, s tim da regionalni nivo vlasti može brzo da operacionalizuje definisane ciljeve korišćenjem blizine koja postoji u komunikaciji sa građanima. Potpredsednik je ponovio da će kreiranje pomenutog tržišta zahtevati dodatnu energiju i vreme, a potrebno je razumeti ceo proces, pošto postoje i glasovi koji se tome protive. Da bi se sprečio odlazak najboljih profesionalaca i kompanija kojima ne odgovara fragmentirano tržište, pre svega u Sjedinjene Američke Države, koje imaju jedinstveno digitalno tršite, potrebno je uložiti dodatne napore u implementaciji evropske strategije. Kao pozitivan primer u navedenom smeru je istaknuto potpuno ukidanje rominga u Evropskoj uniji od 15.06.2017. godine.