EVROPSKO PARTNERSTVO KEP I OPŠTINA RUMA I ŽABALJ

Goran Vuković, predsednik Opštine Ruma, i Milorad Stepanov, predsednik Skupštine Opštine Žabalj, potpisali su Sporazum o saradnji sa Kancelarijom za evropske poslove, povodom jačanja administrativnih kapaciteta iz oblasti prekogranične saradnje, ali i privlačenja direktnih stranih investicija.

Milorad Stepanov, predsednik Skupštine Opštine Žabalj je izjavio kako u proteklom petogodišnjem periodu opština praktično nije imala ni jedan veći razvojni projekat koji bi se finansirao iz pretpristupne pomoći EU, i zato je saradnja sa Kancelarijom za evropske poslove od velikog značaja kako bi otvorili nove razvojne šanse za sve naše građane. Takođe, prioritet naše opštine su podrška poljoprivredi, prehrambenoj industriji, ali i ruralnom razvoju i turizmu na slivu Tise i Jegričke.

Goran Vuković, predsednik Opštine Ruma je iskazao želju da u saradnji sa KEP ova opština počne da se takmiči za sredstva iz pretpristupnih fondova EU dok je strateški prioritet završetak industrijske zone kao značajnog logističkog centra, na svega 15 minuta udaljenosti od aerodroma. «Partnerstvo sa KEP je od velikog značaja za Rumu, jer ova pokrajinska institucija predstavlja značajan motor evropeizacije i regionalne saradnje,» naveo je Vuković.

Potpisivanjem ovog Sporazuma obe opštine su preuzele obavezu da u što kraćem periodu nominuju svoje predstavnike ili formiraju razvojna odeljenja koja će biti programska baza lokalnog razvoja.