Edukativna radionica za predstavnike lokalnih samouprava u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti”

Edukativna radionica za predstavnike lokalnih samouprava projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”, koji sufinansira Evropska unija kroz Intereg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, održala se u Temerinu 12. decembra 2017. godine.

Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Direkcija za vodoprivredu za područje Donja Tisa (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija).

 

Skup su otvorili član Opštinskog veća opštine Temerin Mira Rodić i pomoćnik direktora za evropsku saradnju iz Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Gabriela Has. Projekat su predstavile Jasminka Gajer iz JVP “Vode Vojvodine” Novi Sad i Tijana Krstić Maravić iz Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, dok je prof. dr Ljiljana Nikolić sa Poljoprivrenog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održala predavanje o mokrim poljima.

Cilj edukativne radionice bio je da se predstavnici lokalne samouprave Temerin i Vrbas upoznaju sa glavnim projektnim aktivnosti budući da će se veći deo aktivnosti realizovati na teritoriji pomenutih opština.

Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

Tokom realizacije projekta radiće se na revitalizaciji reke Jegrička i glavnog kanala Kurca u Mađarskoj; biće izvršene hidrobiološke analize kvaliteta vode i mulja Jegričke i glavnog kanala Kurca na odabranim mestima pre i posle izmuljivanja u skladu sa Članom 8. Okvirne direktive o vodama; razmeniće se iskustvo između srpskih i mađarskih partnera u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode; izgradiće se odgovarajuća staza pored reke u Parku prirode Jegrička; izradiće se studija o Parku prirode Jegrička o uticaju podzemnih i površinskih voda i razviće se zajednička baza podataka kao osnova za razmenu iskustava i buduću saradnju.

Na ovaj način dolazimo do specifičnih ciljeva projekta a to su poboljšanje vodne ravnoteže reke Jegrička (44 + 015 km-46 + 673 km / 29 + 588 km-37 + 892 km) i glavnog kanala Kurca (4 + 487 km-9 + 997 km) u prekograničnoj regiji, razvoj zajedničkog sistema praćenja i analize za očuvanje kvaliteta  vode i biodiverziteta u prekograničkoj regiji i definisanje dugoročnih rešenja kako bi se sprečila degradacija kvaliteta vodnih tela.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra 2017. godine i trajaće do 30. septembra 2019. godine.