Žene u javnoj administraciji, situacija u Srbiji i EU, u prošlosti, danas i budućnosti

Novi Sad, 24. septembar – Ostvarivanje adekvatnog položaja žena u javnom životu predstavlja bitan uslov za dalji napredak društvenog razvoja, poručio je Predrag Novikov, direktor Kancelarija za evropske poslove na Okruglom stolu ” Žene u javnoj administraciji, situacija u Srbiji i Evropskoj uniji u prošlosti, danas i u budućnosti”. Učesnici današnjeg skupa u Izvršnom veću AP Vojvodine, koji je organizovala Kancelarija za evropske poslove Vojvodine bili su: predstavnici Kancelarije Saveta Evrope, OEBS-a, Ambasade Republike Mađarske, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Ministarstva rada i socijalne politike, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodine, Garancijskog fonda APV i Zavoda za jednakost polova. Ovaj susret bio je mogućnost razmene mišljenja među učesnicima, koji su u svojim izlaganjima pokušali da približe ovu temu javnosti.