Završena dva modula našeg Programa

Proteklog vikenda završen je drugi modul u sklopu Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji ove godine realizuje Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom Edukons, te je naša ovogodišnja generacija polaznika stigla na pola obrazovnog perioda.

Podsećamo da je interesovanje za naš Program svake godine sve veće, tako da sada čak 50 polaznika pohađa ovaj specifičan vid nastave.

Tokom prvog modula pod nazivom „Ekonomija, Pravo i Politike Evropske unije i Proces pridruživanja“ polaznici su imali prilike da se upoznaju sa nastavnim disciplinama koje se bave Pravnim sistemom EU, Ekonomskim aspektima evropskih integracija, temom Proširenje EU- Republika Srbija i Regionalnim razvojnim politikama i EU. U drugom modulu, „Upravljanje regionalni razvojem“ polaznicima su predstavljeni Strateško i operativno planiranje na lokalnom nivou, Strategija pametne specijalizacije, Teritorijalni marketing, IPARD – Pretpristupni instrument za ruralni razvoj i Ruralni razvoj.
U sklopu predavanja Strategija pametne specijalizacije, polaznici su po prvi put podeljeni u radne grupe, i na vrlo zanimljiv način su dobili radne zadatke. Svaka grupa je izvukla iz šešira određen region Republike Srbije i trebala je da identifikuje i predstavi ključne sektore, proizvod ili usluge i komparativne prednosti regiona.
Rad u grupama će se nastaviti i u trećem i u četvrtom modulu.
Polaznici su vrlo aktivni na predavanjima, postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji. Na ovaj način, uspostavlja se odlična interakcija i sa predavačima.
Naredne sedmice počinje treći modul pod nazivom „Programi Evropske unije“. Novina koja se uvodi u ovu, četvrtu generaciju Programa, su jednodnevne terenske posete na području Vojvodine. Ideja je da se polaznici upoznaju s primerima dobre prakse: praktični primeri kako se od ideje na papiru stiže do projekta za koji EU fondovi ulože sredstva za realizaciju. Planirano je da prva poseta bude realizovana na samom početku trećeg modula.

Stav jednog od polaznika o prvoj polovini pređenog gradiva

Nenad Berić, iz PS za privredu i turizam

„Izuzetno sam zadovoljan dosadašnjim izborom nastavnih disciplina. Sa jedne strane imamo naučne discipline iz domena osnova ekonomije, dok se sa druge komplementarno uključuju praktične discipline vezane za Evropsku regulativu i IPA fondove.
Kada govorimo o predavanjima ona su zaista intenzivna: često nije lako ostati koncentrisan tokom celog vikenda, međutim brojnost i neosipanje grupe govore u prilog kvalitetu i zajedničkoj želji da naučimo nova znanja i veštine. Inače, od ovog programa očekujem da mi omogući sticanje osnovnih znanja i veština kada su u pitanju analiza, planiranje i relizacija projekata sa jedne strane, te osnovno razumevanje pretpristupnih EU fondova i mehanizama njihovog korišćenja sa druge.”