Završena obuka za pisanje evropskih projekata na Medicinskom fakultetu

Po završetku stručnog seminara „Priprema IPA prekograničnih projekata“ održanog za zaposlene Zavoda za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, uspešnim polaznicima seminara su u prostorijama fakulteta dodeljeni sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i predstavnika Zavoda. Tokom četvorodnevne obuke koju su održali predstavnici Fonda, polaznici su imali priliku da se teorijski i kroz interaktivne radionice upoznaju sa Instrumentom za pretpristupnu pomoć, programima prekogranične saradnje, logičkom matricom kao instrumentom u okviru pristupa logičkog okvira, osnovnim principima u budžetiranju projekata finansiranih iz EU sredstava, aplikacionim formularima, propratnom dokumentacijom, kao i procesom odabira i evaluacije projektnih predloga.

Glavni cilj obuke bio je da se polaznici osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga i steknu znanja i veštine koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju pretpristupnih fondova EU.