Završena obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u JGSP „Novi Sad“

Drugi deo obuke za pisanje projekata finansiranih iz fondova Evropske unije završen je u JGSP „Novi Sad“, i zaposleni u ovom javnom preduzeću imali prilike da, za četiri dana obuke, steknu određena znanja i veštine za pisanje uspešnih evropskih projekata. Tokom drugog dela obuke predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Jano Puškar i Tamara Glišić predstavili su kroz teorijski pristup i praktičan rad tematiku budžetiranja projekata, a polaznici obuke upoznati su i sa sistemom evaluacije projekata, strukturom aplikacionih formulara koji se koriste u programima prekogranične saradnje, te propratnom dokumentacijom koja prati svaki projekat. Takođe, polaznicima obuke predstavljeni su i Programi Evropske unije gde institucije iz Srbije imaju pravo učešća.

Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ treba da omogući polaznicima da samostalno i pravovremeno identifikuju projektne ideje, da ih uspešno pretoče u projekte po evropskim pravilima, kao i da prevaziđu sve poteškoće prilikom formulisanja i podnošenja projektnih predloga. Po završetku obuke polaznicima su uručeni sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.