Završena četvorodnevna obuka u Malom Iđošu o pisanju evropskih projekata

U opštini Mali Iđoš uspešno je završena četvorodnevna obuka o pisanju evropskih projekata koju su održali predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Zaposleni u opštini imali su priliku da tokom četiri dana intenzivne obuke dobiju osnovu neophodnu za pripremu uspešnih predloga projekata, a po evropskim procedurama i zahtevima. Obuka je imala za cilj da omogući polaznicima da samostalno i pravovremeno identifikuju potencijalne projektne ideje, da se osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga kao i da steknu znanja i veštine koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju pretpristupnih fondova Evropske unije. Po završetku obuke polaznicima su uručeni sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.