Završen Program radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2010/2011. godini

Uspešna obuka studenata Univerziteta u Novom Sadu Povodom završetka Programa radne prakse u Fondu „Evropski poslovi“ danas su u Rektoratu Univerziteta dodeljeni sertifikati praktikantima

Povodom završetka Programa radne prakse u Fondu „Evropski poslovi“ danas su u Rektoratu Univerziteta dodeljeni sertifikati praktikantima – studentima Univerziteta u Novom Sadu. Sertifikate su zajednički uručili direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Predrag Novikov i rektor Univerziteta prof. dr Miroslav Vesković.Na osnovu Protokola o saradnji zaključenog između Univerziteta u Novom Sadu i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u novembru prošle godine u okviru Programa radne prakse studenata u ovom Fondu u školskoj 2010/2011. godini, praktikanti su imali prilike da se neposredno upoznaju sa radom Fonda i steknu uvid u procese evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji, s posebnim osvrtom na fondove Evropske unije, evropske programe regionalne saradnje i izradu predloga projekata radi apliciranja za sredstva koja se dodeljuju iz različitih evropskih fondova. Pored toga, polaznici Programa učestvovali su na okruglim stolovima, seminarima i drugim skupovima organizovanim od strane Fonda „Evropski poslovi“. Od praktikanata se očekivalo da izvršavaju određene zadatke u okvirima uobičajenog rada Fonda, 15 sati nedeljno prema utvrđenom rasporedu, koje su oni, prema ocenama mentora zaposlenih u Fondu, uspešno izvršavali. Pored toga, praktikanti su pokazali i dobar nivo znanja i različitih veština (znanje stranih jezika, kompjuterska pismenost i drugo).Ovaj Program radne prakse uspešno je završilo deset praktikanata: Svetlana Pavić, Angela Sladić, Sandra Svirčević, Milovan Rankov, Miljan Radonjić, Ana Muškinja, Biljana Bošnjak, Višnja Vujadinović, Jovana Kovrlija i Ivana Đurović. Radi se o studentima master studija i diplomcima Univerziteta u Novom Sadu, sa Ekonomskog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka.