Završen projekat Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene” energije- „X Degree“

У Винковцима је 13.01.2020. одржана затварајућа конференција пројекта „Експлоатација различитих извора у производњи „зелене” енергије – X Degree“, у којој је Фонд „Европски послови“ АП Војводине био један од партнера.
На конференцији су пројектни партнери представили резултате пројекта: менаџер пројекта проф. др Филип Кулић је говорио у име Универзитета у Новом Саду о значају обновљивих извора енергије и о мобилној лабораторији за анализу узорака силаже за добијање биогаса, која је купљена у оквиру пројекта. Доцент др Бранимир Шимић говорио је испред Пољопривредног института из Осијека о значају избора хибрида у примени агротехнике у производњи кукуруза коришћеног за производњу биогаса. Валентин Ждерић, представник Винковачког водовода и канализације говорио је о фотонапонској електрани у водоводу, која је купљена у оквиру пројекта, док је Јасмина Бобић, директорка Водоканала из Сомбора, говорила о проширењу капацитета биогасног постројења у Сомбору.
Четрнаестог јануара је одржан и округли сто o примени обновљивих извора енергије енергије у водопривредним предузећима- соларним и фотонапонским системима.
Фонд „Европски послови“ АП Војводине је као партнер на пројекту био задужен за односе са јавношћу и административне послове. Основни циљ пројекта X-Degree je био промовисање и унапређење употребе различитих облика извора обновљиве енергије у прекограничној области, док су специфични, реализовани циљеви били: повећање енергетске независности јавних комуналних предузећа уз коришћење обновљиве изворе енергије; боља употреба биомасе у постројењима за производњу биогаса, као и повећање свести у јавности о енергетском потенцијалу из обновљивих извора енергије у прекограничним регијама.