Završen seminar o evropskim fondovima za predstavnike pokrajinskih sekretarijata

U saradnji Službe za ljudske resurse i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizovan je i održan dvodnevni seminar u Centru za privredno-tehnološki razvoj na Andrevlju za zaposlene u različiim sekretarijatima po okriljem Vlade AP Vojvodine i drugim institucijama čiji je osnivač Pokrajina. Tokom obuke predstavnici Fonda “Evropski poslovi” i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije predstavili su prisutnima Instrument za pretpristupnu pomoć, PCM metodologiju, kao i programe prekogranične saradnje koji su dostupni institucijama sa područja naše pokrajine.

Polaznici su imali prilike da se kroz teorijski pristup i praktičan rad upoznaju sa instrumentima i alatkama u okviru pristupa logičkog okvira koji omogućavaju lakše razvijanje projektnih ideja i pripremu predloga projekata. Takođe, polaznicima su predstavljeni osnovni principi u budžetiranju projekata finansiranih iz EU sredstava. Tokom obuke polaznicima je ostavljena mogućnost da se dodatno konsultuju sa projektnim timom u okviru Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Glavni cilj obuke bio je da se polaznici informišu i osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga, kao i da steknu znanja i veštine koji su neophodni za kreiranje uspešnih predloga projekata i posledično bolju iskorišćenost raspoloživih EU sredstava na teritoriji AP Vojvodine.