ZAVRŠETAK PRVOG KRUGA POSETA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA AP VOJVODINE FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ APV

Današnjim susretom u Gradu Pančevu direktora Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine Aleksandra Simurdića, sa gradonačelnikom Aleksandrom Stevanovićem, završene su inicijalne radne posete lokalnim samoupravama na području AP Vojvodine, koje su za cilj imale upoznavanje lokalnih administracija sa procesom mapiranja stanja i potencijala lokalnih samouprava, a koje će Fond u predstojećem periodu sprovesti za potrebe Pokrajinske vlade. Uvažavajući postavljene prioritete za razvoj AP Vojvodine, izazove, ali i mogućnosti za jedinice lokalne samouprave u nastupajućem programskom periodu Evropske unije (2021-2027), Fond će nastojati da kroz postavljenih pet prioritetnih oblasti koje uključuju zelenu agendu, privredu sa poljoprivredom i akcentom na proizvodnji hrane, zdravstvo, kulturu i nauku i obrazovanje, formuliše lokalne i regionalne prioritete, razvije projektne predloge i na taj način doprinese ravnomernom razvoju Pokrajine.
Tokom susreta, definisane su ključne teme buduće zajedničke saradnje Fonda i Grada, sa fokusom na poljoprivredu, ekologiju i revitalizaciju kulturnog nasleđa u službi privrednih i turističkih potencijala zajednice. U razgovoru, gradonačelnik Pančeva istakao je želju gradske administracije za aktivnije korišćenje mogućnosti koje u novom Višegodišnjem finansijskom okviru nude fondovi Evropske unije.