Završna konferencija projekta „PoWER”

Završna konferencija projekta „Luke kao pokretački mehanizam preduzetništva – PoWER“ pod nazivom „Od luka do centara, od centara do mreže“ održana je onlajn 26. i 27. novembra 2020. godine, čime je formalno obeležen završetak  projekta.

Na događaju su predstavljeni rezultati postignuti u okviru projekta kao i uspostavljena mreža inovativnih centara, a pažnja je posvećena i raspravi – u obliku okruglih stolova među ključnim stručnjacima u Jadransko-jonskom regionu – na temu kao što je razvoj luka nakon izbijanja COVID19 i prednosti i izazovi tranzicionih puteva koje je identifikovao projekat PoWER za razvoj luka u inovativne centre.

Prvog dana završne konferencije PoWER, održan je sastanak zatvorenog tipa za potpisnike protokola koji je započeo pozdravnim govorom Marka Padule, koordinatora projekta – iz Nacionalnog istraživačkog saveta Instituta za građevinsku tehnologiju iz Italije – nakon čega je Frančeska Pičeni, takođe iz Nacionalnog istraživačkog saveta Instituta za građevinsku tehnologiju iz Italije, predstavila projekat PoWER, njegove ciljeve i rezultate. O specifičnim rezultatima pilot projekta i očekivanim nastavcima govorili su predstavnici pilot luka PoWER – Bari, Brčko, Drač, Igumenica, Ravena i Rijeka: g-đa Valentina Santolikvido – Nacionalni istraživački savet instituta za građevinsku tehnologiju iz Italije; g-đa Aida Čeljo – Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj, Sarajevo (Bosna i Hercegovina); g-din Fotis Stergiopoulos – Centar za istraživanje i tehnologiju (Grčka); g-đa Saveria Teston – Nacionalna konfederacija zanatlija i malih i srednjih preduzeća, Ravena (Italija) i g-đa Floreta Kertuša – Opština Drač (Albanija). Nakon toga, Roberto Malveci – ITC-CNR (Italija) – bio je moderator radionice za potpisnike protokola s ciljem uspostavljanja zajedničkih naknadnih aktivnosti Mreže inovativnih centara vezanih za strategiju i pronalaženja budućih mogućih tema koje treba istražiti putem metodologije PoWER.

Drugi dan događaja, otvorio je prof. Antonio Okiuci, direktor Nacionalnog istraživačkog saveta Instituta za građevinsku tehnologiju iz Italije. G-đa Adela Franja, saradnica za projekte ADRION, govorila je o budućim perspektivama programa ADRION. Projekat PoWER i njegove ciljeve predstavio je g-din Marko Padula, koordinator projekta PoWER. Dr Adrian Hakaj – direktor istraživanja na Institutu za saradnju i razvoj (Albanija) – moderirao je okruglim stolom „Evolucija luka nakon izbijanja COVID19: Pitanja, izazovi, nove mogućnosti“ na kom su učestvovali: g-din Piro Vengu, direktor Lučke uprave Drač (Albanija), g-din Mirsad Čustović, Luka Brčko (Bosna i Hercegovina), g-din Tvrtko Tomljenović, Lučka uprava Rijeka (Hrvatska) i g-din Sabatino Katani, Studijski centar Konfkomercio iz Peskare (Italija). Dr Fotis Stergiopoulos – Centar za istraživanje i tehnologiju (Grčka) – moderirao je drugim okruglim stolom „Luke kao logistička, digitalna, održiva i ekonomska središta: Prednosti i izazovi četiri PoWER tranziciona puta za razvoj ADRION luka“, na kom su učesnici bili: prof. Osman Metala, Univerzitet u Draču (Albanija), g-din Eners Čovrk, Institut IPSA Sarajevo (Bosna i Hercegovina), g-din Tvrtko Tomljenović, Lučka uprava Rijeka (Hrvatska), g-din Andrea Bardi, Institut za transport i logistiku (Italija), i g-din Francesko Manjanoli, Lučka uprava Ravena (Italija).

Uspešnoj realizaciji projekta „PoWER“ – koji se sprovodi u okviru Intereg V-b Jadransko-jonskog programa 2014- 2020, a sufinansira se sredsvtima Evropske unije u iznosu  od 1.220.944,42 evra, sa ciljem davanja podrške razvoju lučkih oblasti u inovacione centre i kreiranja mreže inovativnih centara koji su posvećeni zajedničkoj saradnji i razvoju – doprineli su partneri iz 6 država: Albanije, Bosne i Heregovine, Grčke, Italije, Srbije i Hrvatske.

Za više informacija o projektu, molimo posetite:

http://www.powerports.eu
https://www.facebook.com/PoWERAdrion/
https://www.linkedin.com/company/power-ports-as-driving-wheels-of-entrepreneurial-realm/
https://twitter.com/PoWERAdrion
https://power.adrioninterreg.eu/