Zaposleni sa teritorije Južno-bačkog okruga na obuci za pripremu evropskih projekata

Na zahtev Južno-bačkog upravnog okruga, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektn

Na zahtev Južno-bačkog upravnog okruga, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približio zaposlenima u pripadajućim opštinama sa teritorije južno-bačkog okruga koji su prepoznali ovaj način finansiranja kao priliku za unapređenje rada svojih opština i institucija.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020, sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Takođe, predstavlјeni su i Programi Zajednice koji će biti na raspolaganju aplikantima iz Srbije u narednom evropskom budžetskom periodu. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razrade svoje projektne ideje u oblasti razvoja turističkih potencijala, unapređenja ženskog preduzetništva i sertifikovanja i brendiranja proizvoda. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja, kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga.