Zajednički sastanak projektnog tima u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti”

Prvi sastanak članova projektnog tima u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM” održan je u Segedinu 13. juna 2018. godine, u organizaciji Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG.
Tokom sastanka, članovi projektnog tima razgovarali su o sprovedenim aktivnostima u prethodnom izveštajnom periodu, kao i o predstojećim aktivnostima tokom narednog izveštajnog perioda.
Nakon sastanka održana je terenska poseta glavnom kanalu Kurca kod Mindsenta i Senteša gde se vršiti radovi izmuljivanja.

Projekat „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM” sprovodi se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.