Inicijativa za organizovanje Svetske kanalske konferencije 2009. u Vojvodini

U organizaciji Kancelarije za evropske poslove, a uz prisustvo potpredsednika Skupštine AP Vojvodine Siniše Lazića, održan je sastanak sa predstavnicima Turističke organizacije Srbije, JVP «Vode Vojvodine» kao i drugih asocijacija, povodom mogućnosti i šansi koje pruža eventualno organizovanje Svetske kanalske konferencije 2009. u našoj zemlji. – Vojvodina ima izuzetan potencijal za korišćenje vodnih resursa. Na osnovu partnerstva sa evropskim regijama, primili smo poziv da već u septembru ove godine, na Svetskoj kanalskoj konferenciji u Kanadi predstavimo svoje mogućnosti. Održavanje tog značajnog skupa naredne godine kod nas, bila bi dobra šansa za predstavljanje naših kapaciteta i otvaranje novih mogućnosti za dolazak stranih investicija, kao i obnavljanje resursa. Očekujemo da će se time dati podrška i jačanju ukupnog ekonomskog rasta našeg regiona, istakao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.

Potpredsednik Lazić je podsetio da je kanalska mreža u AP Vojvodini duga preko 600 kilometara, i da ona predstavlja dobru osnovu za razvoj nautičkog turizma i transporta, koji do sada nije bio na adekvatan način iskorišćen. «Organizacija ove značajne manifestacije bila bi dobra šansa da više stotina predstavnika relevantnih institucija kao i privatnog sektora, poseti Vojvodinu. Siguran sam da bi AP Vojvodina iskoristila mogućnost da predstavi svoj privredni kapacitet, s posebnim akcentom na istorijsko nasleđe. Takođe, poseban prioritet predstavlja modernizacija prevodnica Bečej, Mali Stapar, Klek i Bezdan, naveo je Lazić.