Intenziviranje regionalne saradnje sa Gornjom Austrijom

Šef kancelarije AP Vojvodine Srđan Mačkić primio je direktora predstavništva Gornje Austrije u Briselu dr Geralda Lonauera. Tema njihovog susreta bila je dosadašnja saradnja između dve regije, što je i  predviđeno brojnim međuregionalnim sporazumima i razmenom pisama namere.

Zajednički zaključak je da ima prostora za proširenje saradnje, jer je do sada ostvarena samo saradnja između univerziteta u Novom Sadu i Linzu. Tokom sastanka u Briselu, razgovarano je o uspostavljanju saradnje između razvojnih agencija, kreiranju šansi za srednja i mala preduzeća, te zajedničkom angažovanju u programu Evropske komisije “Horizont 2020”.

Kako je i u glavnom gradu Gornje Austrije skoro izabrana nova adiminstracija, razgovarano je i o mogućnosti sastanaka na najvišem nivou u narednom periodu. Takođe, dr Gerald Lonauer je izrazio potpunu podršku Republici Srbiji u procesu evropskih integracija i tom prilikom je ponudio pomoć Gornje Austrije i njenih predstavnika u Briselu.