Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je, u cilju što efikasnijeg korišćenja sredstava iz EU programa, održao prvi u nizu sastanak sa direkto

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je, u cilju što efikasnijeg korišćenja sredstava iz EU programa, održao prvi u nizu sastanak sa direktorima ustanova kulture i zavoda čije je osnivač AP Vojvodina.

Na sastanku su prezentovane mogućnosti učestvovanja ustanova kulture i zavoda u programima EU sa fokusom na program „Kreativna Evropa’’. Na sastanku je postignut dogovor o zajedničkom nastupu ka EU fondovima, kreiranju kataloga projektnih prioriteta, kao i organizaciji serije edukativnih aktivnosti namenjenih ustanovama kulture čiji je osnivač AP Vojvodina, a u cilju podizanja kapaciteta za što efikasnije iskorišćavanje sredstava koja su nam na raspolaganju u novom programskom periodu 2014- 2020. Takođe, u sredu, 19. marta 2014. godine, u Plavom salonu Vlade AP Vojvodine, sa početkom u 11 časova održan je „Informativni sat za kulturu” povodom predstavljanja programa Evropske unije „Kreativna Evropa”, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Prisutni predstavnici ustanova kuture i zavoda čiji je osnivač AP Vojvodina su upoznati sa novim programom Evropske unije za kulturni, kreativni i audiovizuelni sektor, aktivnostima koje finansira program, kao i mogućnostima uključivanja pokrajinskih institucija u isti.