KEP i džez u Udinama u okviru projekta “U zvucima gradova”

Na osnovu saradnje Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine sa italijanskim regijama i institucijama, vojvođanski muzičari su učestvovali u međunarodnom projektu “U zvucima gradova” («Nei Suoni dei Luoghi»), koji se realizuje preko institucije „Associazione progetto musica“, osnovane od strane regije Friuli-Venecija Đulija. Kao deo pomenutog projekta organizovan je internacionalni muzički festival u živopisnom italijanskom gradiću Treppo Grande, na kojem je muzička grupa „Vladimir Stanković Ethno Jazz Band“ iz Novog Sada održala koncert. „Smatram da je muzika neobično važna spona koja spaja ljude. Stoga je izuzetno značajno da kulturni radnici predstave našu zemlju i pokrajinu na najbolji mogući način, i upravo zato je Kancelarija za evropske poslove tu da ove procese podrži i na taj način doprinese daljoj evropeizaciji naše zemlje“ – izjavila je Ivana Lekić iz Kancelarije za evropske poslove u razgovoru sa organizatorima.