KEP na godišnjoj konferenciji „Chatham House“

U Londonu se održava Godišnja konferencija britanskog Kraljevskog instituta za spoljne poslove «Chatham House», posvećena trenutnim finansijskim izazovima na ekonomskim tržištima. «Chatham house», čiji je Kancelarija za evropske poslove član, okuplja na stotine najvećih privatnih kompanija iz oblasti finansija, industrije, telekomunikacija, energije, ali i brojne državne institucije širom sveta. – Neke od najvećih svetskih ekonomija, uključujući i evropske, već su u recesiji. Svet potresaju ozbiljni finansijski izazovi koji su kao lavina krenuli od bankarskog sektora, a sada se po principu spojenih sudova šire i na druge industrije i ostale delove ekonomije. Ti izazovi neće zaobići ni nas. I to je jedan od glavnih razloga zašto relevantne institucije u zemlji moraju da naprave strateške planove kako da se suoče sa talasom koji je pred nama, kako da zaštitimo svoju ekonomiju, očuvamo zaposlenost i obezbedimo nove investicije. Ako govorimo o Pokrajini, sada je verujem svima jasno da su odluke koje je Izvršno veće donelo povodom osnivanja svojih razvojnih institucija, uključujući Fond za kapitalna ulganja, Fond za razvoj, Fond za privlačenje investicija, Kancelariju za evropske poslove i druge, bile prave odluke. Upravo u ovakvim situacijama ove institucije postaju ključni razvojni instumenti. Na svetskim finansijskim tržištima klatno se definitivno pomera ka većoj regulativi i većem učešću države u održavanju finansijskog sistema i podrške privatnom sektoru. Ono što je pre samo godinu dana u nekim zapadnim zemljama bilo nezamislivo, da država postane praktično vlasnik privatnih banaka i drugih finansijskih institucija, sada je realnost. Takođe je izvesno da će neke ekonomski najjače države na direktan način pomoći svoje ugrožene industrije, zarad očuvanja zaposlenosti i održanja stabilnog ekonomskog sistema. I to je jedan od glavnih zaključaka konferencije koja se ovih dana održava u Londonu. U ovim trenucima ekonomskih izazova, država mora odlučno da reaguje. Potrebno je podržati privredu i krenuti sa infrastrukturnim radovima, kao bi se sačuvala radna mesta. Za nove investicije moramo da se borimo na međunarodnim tržištima, i zato Vojvodina i ulaže u naše predstavljenje i prisustvo u Londonu, ali i Briselu, Parizu, Rimu i drugde. Ne može se očekivati da će investicije ali i sredstva iz pretpristupnih fondova uvek dolazati same od sebe. Zato su nam potrebni regionalni, ali i međunarodni partneri, zato su nam potrebni novi i novi projekti kojima ćemo privući sredstva, kreirati i održati poziciju koja će nas zaštititi od ovih finansijskih oluja globalizacije i modernog isprepletenog i međuzavisnog sveta, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.