Na osnovu Sporazuma o saradnji potpisanog između Kancelarije za evropske poslove i Opštine Dimitrovgrad, prošle sedmice su predstavnici KEP u tom mestu održali seminar o vojvođanskim iskustvima u evropskm projektima. Pored prenošenja iskustva Vojvodine i dobre prakse u evropskim projektima predstavnici Kancelarije za evropske poslove imali su i priliku da predstave novi predpristupni instrument Evropske Komisije IPA kroz koji se i finansiraju programi prekogranične saradnje.

Kako se Dimitrograd nalazi u pograničnom području sa Bugarskom, fokus je svakako i bio na Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija čiji se prvi poziv po IPA regulativi očekuje uskoro. Svi zaintresovani su imali prilike da se upoznaju sa programom, tehnikom apliciranja i neophodnim pravilima, a prisutni su bili predstavnici opštine Dimitrovgrad, predstavnici osnovnih i srednjih škola, biblioteka, javnih preduzeća, udruženja građana kao i predstavnici ostalih institucija koji su relevantni kao potencijalni aplikanti u Programima prekogranične saradnje.