KEP organizovao Okrugli sto povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

– Osamnaesti oktobar je evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, dan borbe protiv jednog velikog zla. Po podacima Europola, institucije koja se na nivou EU najviše bavi ovom temom, kao i procene američkog Stejt Departmenta, Srbija je okarakterisana kao zemlja visokog rizika, u kojoj se povećava broj ljudi koji postaju žrtve modernog ropstva. Zato nam je zadatak da u javnosti i relevantnim institucijama podignemo svest o značaju suočavanja sa ovim velikim problemom. Zadatak zemlje je da unapredi relevantnu zakonsku regulativu i da još jače podrži institucije koje se bave ovom temom, prevashodno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na današnjem sastanku, upravo sa predstavnicima MUPa, pokrajinskih institucija i drugima, razgovarali smo o konkretnim akcijama, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, OEBS-a, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju, Viktimološkog društva Srbije, Savetovališta za borbu protiv nasilja u porodici, Zavoda za ravnopravnost polova, Beogradskog Centra za ljudska prava, Atine i Astre.