KEP postao član organizacija u Briselu i Parizu

Novi Sad, 12. mart – Kancelarija za evropske poslove je, u skladu sa odlukom Izvršnog veća da radi na objedinjavanju i usmeravanju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija, kao i da sarađuje sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama, postala član dve važne evropske institucije: Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC) iz Brisela i Francuskog instituta za međunarodne odnose (Institut français des relations internationales – IFRI) iz Pariza.

Cilj obe međunarodne organizacije je rad na daljoj evropskoj integraciji, okupljanje najvećih evropskih i svetskih kompanija i jačanje saradnje na nivou regionalnih i lokalnih aktera. – Pokrajina Vojvodina, kao i druge institucije u zemlji, mora biti prisutna na mestima gde se oblikuju i formiraju stavovi i odlučuje o strateškim pravcima kretanja u decenijama koje su pred nama. Aktivnim pozicioniranjem želimo da ojačamo našu poziciju i da u ranim fazama izbegnemo prepreke koje nam se mogu naći na putu. Od posebnog je značaja da, kroz učešće u ovim i drugim institucijama, promovišemo jače investiciono angažovanje u našoj zemlji, a našu administraciju predstavimo kao pouzdanog i predvidivog partnera, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.