KEP postao član RIBN-a

Kancelarija za evropske poslove je, u skladu sa odlukom Izvršnog veća da radi na objedinjavanju i usmeravanju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija, kao i da sarađuje sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama, postala član Mreže za razvoj, inovacije i biznis centralne i jugoistočne Evrope RIBN, sa sedištem u Briselu. U saradnji sa PS za nauku i tehnološki razvoj, Kancelarija za evropske poslove se našla u društvu Evropske akademije nauka i umetnosti, Regije Stokholm, Hrvatske Privredne Komore, regija iz Belgije, Mađarske, Finske, Italije, Slovenije, Švedske i Turske. Misija koju je RIBN postavio kao svoj glavni cilj je povezivanje partnera za realizaciju evropskih projekata, kao i upoznavanje partnera sa najnovijim regulativama oko upravljanja evropskim projektima.