Seminar Kancelarije za evropske poslove ”Na putu ka Evropskoj Uniji” održan je u prostorijama opštine Novi Kneževac. Prisutni, predstavnici lokalne samouprave, direkcije za izgradnju, skupštine opštine, komunalnih preduzeća, drugih opštinskih organizacija i medija dobili su informacije o važnost evropskih i pokrajinskih fondova za razvoj lokalne sredine, kao i važnost podizanja kapaciteta lokalne samouprave u privlačenju stranih investicija.

Igor Bajić, savetnik za evropske integracione procese u KEP, predstavio je Kancelariju za evropske poslove, njene ciljeve, aktivnosti i rezultate. U drugom delu je Andrija Aleksić, zadužen za prekograničnu saradnju i evropske programe, predstavio tekuće i naredne programe prekogranične saradnje i najavio obuku za pisanje projekata u pristorijama Kancelarije u Novom Sadu.

Posebno interesovanje prisutnih je izazvalo izlaganje Nenada Đuretića, šefa službe marketinga Fonda za kapitalna ulaganja o odobrenim projektima u Severnobanatskom okrugu kao i samom Novom Kneževcu.

U razgovoru o šansama koje lokalne samouprave i druge organizacije na terenu imaju Ivana Lekić, pravnica u KEP, naglasila je da će se potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju poboljšati povoljna klima za pospešivanje direktnih stranih investicija.