KEP član «Friends of Europe»

Kancelarija za evropske poslove je, u skladu sa odlukom Izvršnog veća da radi na objedinjavanju i usmeravanju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija, kao i da sarađuje sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama, postala član nove važne evropske institucije – «Friends of Europe» (Prijatelji Evrope).

«FRIENDS OF EUROPE» je neprofitna organizacije sa sedištem u Briselu, koja se bavi svim evropskim pitanjima, prvenstveno institucionalnom reformom EU, jačanjem komunikacije između EU i njenih građana, razvojnim politikama EU, spoljnim odnosima EU, energijom i zaštitom životne sredine, kao i socijalnim izazovima. KEP se, tako, našao u timu sa: British Telecom (BT), Evropskom komisijom, Fondacijom Robert Schuman, Friedrich Ebert Stiftung, Gallup, Šelom, Volvom, Koka Kolom, Tojotom, OMV-om…..