Koledž Evrope iz Briža zainteresovan za unapređenje Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

U Kancelariji AP Vojvodine u Briselu je 7. aprila 2017. godine održan sastanak sa predstavnicima kancelarije za razvoj Koledža Evrope iz Briža (College of Europe). Tema sastanka je bila unapređenje Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, koji sprovodi Fond “Evropski poslovi” AP Vоjvodine, dok je kompletan program finansiran sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Koledž Evrope je najstarija i najprestižnija institucija postdiplomskog obrazovanja u oblasti evropskih studija, inicirana od strane osnivača Evropske unije, kao ispunjenje zaključaka Haškog kongresa Evrope iz 1949. Kvalitet obrazovanja koje nudi ova visokoškolska institucija je prepoznat u celom svetu, što najbolje dokazuje činjenica da selekciju studenata u većini EU zemalja vrše vlade država članica, kako bi pravovremeno školovale svoju buduću administraciju.

Potencijalna saradnja sa Koledžom je najbolji dokaz napora Fonda „Evropski poslovi” APV da unapredi administrativne kapacitete pokrajinskih institucija i lokalne samouprave na najkvalitetniji način, te da podigne akademsku referencu specijalističkog programa na najviši nivo.

Šef Kancelarije APV u Briselu, g-din Srđan Mačkić istakao je da je sa predstavnicima ove institucije razgovarano o učešću eminentnih predavača sa Koledža Evrope, kao i da se u narednim danima očekuju i konkretni predlozi iz Briža kako unaprediti kvalitet našeg programa, a samim tim i kapacitete naše administracije u okviru evropskih poslova.

Početak trećeg po redu Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, očekuje se u maju 2017. godine.