Konferencija „Kulturno nasleđe – dodata vrednost za regione“

U okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa, u Skupštini AP Vojvodine je, dana 27. aprila 2018. godine, održana druga međunarodna ekspertska konferencija „Kulturno nasleđe – dodata vrednost za regione“, u organizaciji Instituta regiona Evrope (IRE), a u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Skupštinom AP Vojvodine, Pokrajinskom vladom, Centralno-evropskom inicijativom i drugima.

Konferencija je imala za cilj predstavljanje najboljih praksi očuvanja kulturnog nasleđa u različitim regionima Evrope, kao i razmenu iskustava i znanja, a namenjena regionalnim i lokalnim političarima, članovima nevladinog sektora, medijima i kulturnim poslenicima zemalja ovog regiona.

Skup su otvorili prof. dr Franc Šausberger, predsedavajući IRE, član Komiteta regiona i posebni savetnik Evropske komisije, Ištvan Pastor, predsednik Skupštine APV, Dalibor Rožić, član Grаdskоg vеćа zа kulturu, Pol Anri Prese, šef informacija, komunikacija i štampe u Delagaciji EU u Republici Srbiji, Johanes Iršik, direktor Austrijskog kulturnog foruma pri Ambasadi Austrije u Beogradu, i Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Na panelu pod nazivom „Regionalno kulturno nasleđe – evropska vizija za prosperitet“, Mina Radmilović Pjevac, predstavnica Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, i Dimitrije Tadić, šef Deska Kreativna Evropa Srbija, predstavili su program Evropske unije namenjen oblasti kulture i audiovizuelnih umetnosti – Kreativna Evropa.

Na panelu posvećenom primerima najbolje prakse u zaštiti kulturnog nasleđa i načinima njenog finansiranja, stručnjaci iz cele Evrope, uključujući i iz naše zemlje, predstavili su svoja iskustva.