U četvrtak, 17. maja 2018. godine, u Skupštini AP Vojvodine održana je konferencija pod nazivom „Mogućnosti razvoja opština kroz EU fondove“, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, a u cilju jačanja kapaciteta opština i gradova APV.

Prisutne su pozdravili Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

O mogućnostima razvoja opština putem EU fondova govorili su Aleksandra Vukmirović, šef Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju iz Stalne konferencije gradova i opština, Srđan Mačkić, šef Kancelarije APV u Briselu i Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine.

Ispred Grada Novog Sada pozitivne primere prakse predstavio je Milenko Malešev, zamenik šefa iz Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj. Robert Fejstamer, predsednik opštine Kanjiže predstavio je dosadašnja iskustva opštine Kanjiža sa EU projektima, dok je Božidarka Golubović, projektni menadžer grada Subotice predstavila primere pozitivne prakse po pitanju projekata očuvanja kulturne baštine.