Kreativna Evropa potvrđuje izostanak projekata velikog obima u 2024. godini

Novoobjavljenim Godišnjim programom rada za Kreativnu Evropu potvrđuje se da u 2024. godini neće biti otvorenog poziva za projekte saradnje velikog obima i da će se javni pozivi objavljivati jednom u 2 godine. Uprkos pozivu širih kulturnih i kreativnih sektora, upućenom Evropskoj komisiji kako bi preispitala takav potez koji utiče na već postojeće projekte, izvršna grana EU nije promenila odluku. U okviru Godišnjeg programa rada za 2024. godinu, podržani su projekti malog i srednjeg obima, u zavisnosti od broja uključenih organizacija.

„Predviđeno je da kategorija projekata velikog obima bude uključena u poziv na svake 2 godine“, navodi se u  dokumentu, dok će Kreativna Evropa imati za „cilj da poveća broj projekata saradnje srednjeg obima“ što je novina finansijskog ciklusa 2021-2027. „Projekti srednjeg obima“, navodi se u Godišnjem programu rada, „već su dokazali svoj kvalitet kako u pogledu pristiglih prijava, tako i u rezultatima već postignutim u prvim godinama realizacije programa. Međutim, stopa uspešnosti kandidata za projekte srednjeg obima bila je niska zbog ograničenog budžeta za veliki broj prijava.”

U 2024. godini biće data podrška projektima saradnje koji doprinose sledećim ciljevima:

•    jačanju transnacionalnog stvaralaštva i cirkulaciji evropskih radova i umetnika,
•    unapređenju kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora za negovanje talenata,
•    inovaciji, napredaku i stvaranju radnih mesta i rasta.

Pored toga, prioritet će imati projekti koji se bave najmanje jednim od sledećih prioriteta, a to su:

a) Publika;
b) Socijalna inkluzija uključujući zdravlje i dobrobit, posebno mentalno zdravlje;
v) Održivost;
g) Digitalizacija;
d) Međunarodna dimenzija;
đ) Podrška ukrajinskom kulturnom i kreativnom sektoru. Projekti koji se bave ovim prioritetom trebalo bi da se fokusiraju na podršku ukrajinskim kulturnim organizacijama i delatnicima (uključujući umetnike) kako bi im se omogućilo da nastave da stvaraju i prikazuju ukrajinsku kulturu i/ili pripreme posleratni oporavak.

Zajedno sa Godišnjim programom rada, Evropska komisija je objavila i indikativni vremenski okvir poziva za potprogram Kultura (CULTURE). Novi pozivi za projekte saradnje biće objavljeni 19. oktobra, a okvirni rok za prijavu je 23. januara 2024. godine.