Međunarodna ekspertska konferencija IRE u Sarajevu

Međunarodna ekspertska konferencija „Put BiH ka EU i uticaji na regionalne i lokalne vlasti“ održana je 15. aprila 2016. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u organizaciji Instituta regiona Evrope (IRE), u saradnji sa Kantonom Sarajevo, Centralno-evropskom inicijativom, Fondacijom ,,Konrad Adenauer” i drugim međunarodnim partnerima. Na konferenciji su učešće uzeli stručnjaci iz osam evropskih zemalja i visoki zvaničnici iz sfere biznisa i politike. Cilj konferencije je bio podizanje svesti o temama kao što su prava, mogućnosti i koristi za građane i njihov region od (budućeg) članstva u EU, kao i uticaj članstva u EU na lokalne i regionalne vlasti.

Predstavnici iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Slovačke, Rumunije i Srbije su predstavili svoje pristupe i evropske projekte i zaključili da je 70% pravnih tekovina EU treba sprovesti na podnacionalnom nivou.

Konferenciju je otvorio Franc Šausberger, predsednik IRE i član Komiteta regiona i predsedavajući radne grupe za Zapadni Balkan, a uvodna obraćanja su održali ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko Šarović, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, šef delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark i ambasador Republike Austrije u BiH Martin Pamer.

 

Na panel diskusiji „Glavni izazovi za gradove i regione u sprovođenju EU integracija – primeri dobre prakse“ jedan od izlagača je bio Siniša Lazić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodinе, koji je predstavio rad Fonda, kao i iskustva Vojvodine u procesu evropskih integracija. Među ostalim govornicima na panelu bili su Danijela Drobna ispred Unije i grada Slovačke, Eva Sobotik-Pavan, šef odseka za evropske poslove, internacionalizaciju i regionalnu saradnju Karlovače županije, Hrvatska, Ivo Branimir Piri, bivši državni podsekretar, stučnjak za evropske integracije i međunarodni razvoj iz Ljubljane, Slovenija i Tudor Tanase, predstavnik Grada Brašov, Rumunija.