Međunarodna naučna konferencija “Exercise and Quality of Life: From Healthy Childhood to Active Aging”

U periodu od 11 – 13. aprila 2019. godine u Novom Sadu biće održana peta po redu Međunarodna naučna konferencija “Exercise and Quality of Life: From Healthy Childhood to Active Aging”, koju u saradnji sa relevantnim međunarodnim i domaćim partnerima, među kojima je i Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine, organizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univeziteta u Novom Sadu.

EQOL konferencija će okupiti veliki broj učesnika sa svih kontinenata, istraživača iz različitih naučnih oblasti koji će naglasiti bolje razumevanje veze između fizičke aktivnosti i kvaliteta života.

FLAJER