Novi Sad, 11. maj – Juče je u Izvršnom veću, u organizaciji Kancelarije za evropske poslove, održana konferencija «Mogućnosti korišćenja fondova Evropske unije», posvećena motivisanju lokalnih samouprava i ostalih aplikanata da učestvuju u programima prekogranične saradnje. Konferencija je održana drugi put, zbog interesovanja koje su opštine iskazale o prekograničnoj saradnji i ostalim razvojnim programima koje nudi porodica evropskih zemalja. Prvi deo je bila prezentacija Andrije Aleksića iz Kancelarije za evropske poslove o dosadašnjim iskustvima iz predhodnih programa prekogranične saradnje i iskorišćenost tih sredstava, kao i o trenutnoj situaciji u toj oblasti. Partner Kancelarije prof. dr Alessandro Napoli ispred italijanske kancelarije za razvoj u Vojvodini informesta informisao je prisutne o novim odlukama IPA komiteta i obavestio o najvažnijim strateškim dokumentima IPA fonda koji je trenutno jedini dostupni finansijski instrument Srbiji. Maja Sokić, iz «Vojvodina Cess» imala je prezentaciju o IPA fondu i programiranju. Predstavnici opština Subotica i Pančevo najaktivnije su učestvovali u konferenciji, i podelili su sa učesnicima svoja iskustva u susedskim programima u periodu 2004 – 2006.