Nastavak saradnje sa partnerima iz regionalnih predstavništava u realizaciji evropskih projekata

Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Vidosava Enderić i šef Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, Srđan Mačkić, sastali su se danas u Briselu sa regionalnim predstavnicim iz Hrvatske i SlovenijeViktorom Kovačičem, iz predstavništva Slovenačke poslovne i istraživačke asocijacije, Zvonkom Gverić, iz Predstavništva Udruženih hrvatskih regija i Hrvojem Butiganom, predstavnikom Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije, sa kojima se razgovaralo o modalitetima saradnje u narednom periodu.

Tokom sastanka partneri su upoznati sa novim strukturom i prioritetima Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, a poseban akcenat je stavljen na servisiranje, kreiranje i izradu projekata u okviru programa EU dostupnih Srbiji. Razmatrane su mogućnosti za korišćenje evropskih platformi za razmenu ideja i projekata, dalji rad na apliciranju u okviru programska Evropske unije, uz postojeće mehanizme koji se finansiraju sredstvima programa prekogranične i transnacionalne saradnje, kao i mogućnost zajedničke organizacije turističkih i ekonomskih nastupa.

 

Regionalni predstavnici ističu i da je u narednom periodu bitan rad na oblikovanju Kohezione politike posle 2020. godine, koja se u obe zemlje države članice EU implementira sa centralnog nivoa.

 

Saradnja APV je tradicionalno razvijena sa Osiječko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskom županijom, dominantno u sferi realizacije projekata prekogranične saradnje.