Na inicijativu Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji održana tri ciklusa obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Na inicijatuvu Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji, u periodu od početka septembra do sredine oktobra ove godine, u Vrbasu su održana tri ciklusa obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ namenjena predstavnicima Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine, kao i predstavnicima udruženja nevladinog sektora koja se bave pitanjima crnogorske nacionalne manjine u Srbiji.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine prilagodili su obuku potrebama i prioritetima Nacionalnog saveta i udruženja u cilju njihovog osposobljavanja za privlačenje bespovratnih sredstava iz fondova i programa Evropske unije kroz strateško pozicioniranje u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih okvira.

Polaznici su imali priliku da nauče kako da svoje ideje pretoče u evropske projekte uz korišćenje logičkog okvira i same logičke matrice. Poslednjeg dana obuke, analizirane su teme u vezi sa budžetiranjem projekata i aplikacionim formularom neophodnim za  konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije.

Nakon održanih predavanja i praktičnog rada kroz vežbe, polaznicima su dodeljeni sertifikati.