Novogodišnja čestitka direktora Fonsa “Evropski poslovi” APV

Dragi prijatelji,

 

sasvim je sigurno da godina na izmaku ostavlja narednoj prilično teško breme koje bi, i bez pojave novih problema, zahtevalo izuzetnu aktivnost međunarodne zajednice u prevazilaženju postojećih dilema, nesuglasica, otvorenih sukoba i latentnih žarišta.

Virus korone dramatično menja život širom sveta. Naša ideja normalnosti, javnog života, društvene interakcije – sve je to stavljeno na test. U takvoj situaciji, svako od nas nosi brojna pitanja i razmišljanja kako dalje. Živimo u vremenu dubokih vrednosnih preispitivanja. Virus prisiljava čovečanstvo da sebe poima kao veliku zajednicu kojoj su promene nužne. Prisiljava nas da shvatimo da, poput delova organizma, zavisimo jedni od drugih, da smo jedni drugima potrebni. Duže vreme prisutni su izazovi koje osećamo, ali samo donekle možemo jasno da identifikujemo, a tiču se svih nas: posledice globalizacije, starenje društva, rast broja ljudi na Zemlji, iscrpljivanje resursa, klimatske promene…

Sadašnja, ali i buduće pandemije, sa očiglednim dubokim klimatskim promenama kojima svedočimo, ubrzaće kvalitativne promene međunarodnog poretka. Nesumnjivo, ušli smo u novu eru. Globalno društvo povezano je kao nikada do sada. Poslovanje, ideje, tehnologije, ljudi i, na žalost, zarazne bolesti, prelaze  granice brzinom i intenzitetom bez presedana. Oduševljavamo se novim informatičkim dobom, ali istovremeno strahujemo od ekoloških poremećaja globalnih dimenzija. Ubrzano se menjaju poslovna praksa, tehnologije, starosna struktura stanovništva. Ukazuju se nove mogućnosti ali i vrebaju nove opasnosti.

Budućnost je, naravno, potpuno neizvesna i ne postoji način da se predvidi  egzaktnom preciznošću, ali aktuelna pandemija sve više deluje kao događaj koji će definisati ovu epohu. Povratak nekim starim životnim navikama, ipak, neće značiti povratak na staro. Biće to novi svet, sa novim ekonomskim pravilima i recesijom koja će promeniti poredak stvari za čitave buduće generacije. Geopolitičke posledice biće duboke i trajne.

U samo nekoliko dana, sve se radikalno promenilo. Navike, potrebe…Zahtevi su postali relativni. Svi smo se našli u statusu potencijalnih izbeglica. Pandemija nam je pokazala u kojoj meri smo svi ranjivi, koliko zavisimo od odgovornog ponašanja drugih, a samim tim i kako se zajedničkim delovanjem međusobno možemo zaštititi i ojačati.
Svakoga dana učimo da cenimo stvari koje smo ignorisali, zapostavljali, zaboravili ili čak smatrali suvišnim. Pre aktuelne pandemije bili smo u  hroničnom nedostatku vremena. Istorija nas uči da krize mogu da posluže kao prekretnice  društva. U tom svetlu, poklonjeno nam je vreme. Vreme za razmišljanje o novom početku. Vreme za novi početak, koji će nam, nadam se, doneti intrigirajuće bitke za ideje.

Neponovljivi Džorž Bernard Šo, pre više od veka, lucidno je okarakterisao sopstveni svetonazor: „Drugi ljudi vide nešto i upitaju se – Zašto?…Ja, međutim, sanjam o stvarima koje nikada nisu postojale i kažem: „Zašto da ne?!“ Baš ta osobina, ta izuzetna kombinacija nade, uverenja i mašte danas je potrebnija nego ikad. Svetske probleme, po svemu sudeći, ne mogu da reše skeptici ili cinici čiji su horizonti ograničeni, gotovo zabetonirani, postojećim. Potrebni su nam ljudi koji sanjaju o onome što nikada nije postojalo i uzvikuju „Zašto da ne?!“

Sa željom da Vam Nova godina, lično i profesionalno, na sve načine prevaziđe ovu, u mnogo čemu dostojnu zaborava, u ime Fonda „Evropski poslovi“ i u svoje lično, želim Vam uspešnu 2021. godinu.