Obeležavanje početka radova na izmuljivanju dela vodotoka Jegrička u okviru parka prirode “Jegrička”

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ koji se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, 19. septembra 2013. godine, u opštini Temerin, zvanično je obeležen početak radova na izmuljivanju dela vodotoka Jegrička u dužini od oko 6 km.

Zahvaljujući ovim radovima dolazi se do bržeg protoka vode čime se stvaraju preduslovi za odbranu od poplava, kao i poboljšanju kvaliteta vode čime se doprinosi održavanju flore i faune. Pored vodotoka Jegričke, radovi izmuljivanja i analize mulja i kvaliteta vode realizovaće se i u Mađarskoj, kanala Kurca koji, kao i Jegrička, ima vitalnu ulogu u odvođenju viška vode i zaštiti od poplava. Partneri na projektu su, pored JVP „Vode Vojvodine”, Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i vodoprivredno preduzeće ATI-VIZIG iz Segedina.