Obuka Mogućnosti finansiranja putem EU fondova

 

Zbog velike zainteresovanosti studenata za pisanje evropskih projekata, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine održale su trodnevnu obuku u Privrednoj Komori Vojvodine.

Cilј obuke bio je kako napisati predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice – prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe – u okviru kojih su definisani opšti i specifični cilјevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali. Na kraju obuke, osmišlјena su dva odlična predloga projektnih ideja sa kojima se može aplicirati na Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija

Po završetku obuke polaznicima su dodelјeni sertifikati.