Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, održale su trodnevnu obuku u periodu od 01. do 03. jula 2020. godine u Savezu samostalnih sindikata Novog Sada. Ovo je treća po redu obuka koja se, od početka ove godine, organizuje na zahtev Saveza. Obuci su prisustvovali zaposleni sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, zaposleni iz Gradske uprave za privredu grada Novog Sada, zaposleni iz Nacionalnog parka Fruška Gora i Grad Novog Sada i Subotice.

Polaznicima su, na samom početku, predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje. Polaznici su naučili koje institucije imaju mogućnost da, kroz saradnju sa partnerskim institucijama iz regiona, kao i zajedničkim pisanjem predloga projekata, povuku bespovratna sredstava iz fondova EU.

Cilj obuke bio je kako napisati predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice – prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe – u okviru kojih su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali. Na kraju obuke, osmišljena su 3 odlična predloga projektnih ideja sa kojima se može aplicirati na neke od dostupnih INTERREG IPA programa prekogranične saradnje. Po završetku obuke polaznicima su dodeljeni sertifikati.