Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održale su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ u kulturnoj stanici Eđšeg za zaposlene u institucijama kulture sa teritorije grada Novog Sada. Polaznicima su, na samom početku, predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje.

Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja.

Polaznici su u okviru vežbi sastavili pet predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, Hrvatska – Srbija i Bosna i Hercegovina – Srbija.

Na kraju obuke, dodeljeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.