Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Srednjem Banatu

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održao je još jednu u nizu obuka za samostalno formulisanje predloga projeka u cilju osposobljavanja polaznika za privlačenje bespovratnih sredstava iz fondova i programa Evropske unije kroz strateško pozicioniranje u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih okvira. Polaznicima obuke su predstavljeni potencijalni izvori finansiranja, pre svega Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), sa akcentom na prekograničnu saradnju, kao i drugi programi Evropske unije na koje imaju pravo konkurisanja, nakon čega su prošli niz radionica na temu instrumenata i alata koji se koriste za što uspešnije formulisanje predloga projekta, uključujući i izradu budžeta projekta. Obuka je održana članovima Udruženja građana “Moje Lazarevo” u Lazarevu, naselju grada Zrenjanina.u