Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“

Na poziv Udruženja za očuvanje tradicije iz Sremskih Karlovaca, prošle sedmice su predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Dejana Dobrić i Zoran Pavić održali trodnevnu obuku pod nazivom “Mogućnost finansiranja putem EU fondova”.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV predstavili su polaznicima INTERREG IPA programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za Republiku Srbiju, a samim tim i za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.

Cilј obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi, napisali napisali dva predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTERREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Na kraju obuke, dodelјeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.