Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ za vatrogasce

U prostorijama Vatrogasnog saveza Vojvodine održana je trodnevna obuka za preko dvadeset polaznika pod nazivom „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“, ovog puta namenjena zaposlenima u Vatrogasnom društvu Vojvodine, sa teritorije čitave AP Vojvodine.
Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Nemanja Davidović i Dejana Dobrić upoznali su polaznike sa INTEREG IPA programima prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za Republiku Srbiju, a samim tim i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih mogućnosti. Polaznici su u okviru vežbi napisali četiri predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i Rumunija – Srbija. Na kraju trećeg dana, dodeljeni su im sertifikati o uspešno završenoj obuci.