Obuka “Mogućnost finansiranja putem EU fondova”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa opštinom Bačka Topola, organizovao je trodnevnu obuku za predstavnike opštine, u periodu 23.-25.11.2020., koja se, usled tekuće epidemološke situacije kao i preporuka i mera koje su na snazi, održala putem zoom aplikacije.

Tokom tri dana obuke, govorilo se o razvojnim procesima, kroz predstavljanje mogućnosti finansiranja iz fondova Evropske unije, te uvodu u proceduru apliciranja i pripremi predloga projektne ideje.

Glavni cilj obuke je da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projektnih ideja i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su imali prilike da nauče kako da svoje predloge projektnih ideja formulišu u skladu sa standardima evropskih projekata uz korišćenje logičkog okvira i same logičke matrice. Poslednjeg dana obuke polaznici su se upoznali sa osnovama budžetiranja projekata, kao i sa delovima prijavnog formulara za konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije.