Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ u Pokrajinskoj vladi

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Jelena Tošković, Jelena Radosavljević Rovčanin, Sanja Čuturilov Veselinović i Jano Puškar održali su trodnevnu obuku u periodu 2-4. oktobra 2019. godine, u Pokrajinskoj vladi, na poziv Službe za upravljanje ljudskim resursima. Ovog puta, polaznici su bili predstavnici Pokrajinskih sekretarijata, Službe Skupštine AP Vojvodine, Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine, nezaposleni i ljudi iz nevladinog sektora.

Polaznicima su na samom početku predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA Programe prekogranične saradnje. Objašnjena je mogućnost koje pokrajinske institucije imaju, da kroz saradnju sa partnerskim institucijama iz regiona, zajedničkim pisanjem predloga projekata i apliciranjem na dostupnim konkursima, dođu do bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Cilj obuke bio je kako napisati predlog projekta, korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali. Na kraju obuke, osmišljena su 3 odlična predloga projektnih ideja sa kojima se može aplicirati na neke od dostupnih INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje, i tradicionalno, polaznicima su dodeljeni sertifikati.