Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“

Zbog velike zainteresovanosti, u kulturnoj stanici Eđšeg održana je trodnevna obuka pod nazivom „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u institucijama kulture sa teritorije grada Novog Sada.
Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Sanja Čuturilov Veselinović, Dragana Srećkov i Dejana Dobrić predstavili su polaznicima INTEREG IPA Programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za celu Republiku Srbiju, prema tome i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Cilј obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi sastavili tri predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, s obzirom da je treći poziv za pomenuti program upravo otvoren.
Na kraju obuke, dodelјeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.