Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“

ObukU Institutu za ratarastvo i povrtarstvo u Novom Sadu održana je dvovnevna obuka pod nazivom „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u institutu.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Jelena Radosavljević Rovčanin i Jovana Rapajić predstavile su polaznicima INTEREG IPA programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za Republiku Srbiju, a samim tim i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su okviru vežbi, napisali tri predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Na kraju obuke, dodeljeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.